Home

Time-out gezocht

Een korte break doet wonderen

De Wereld van Indra biedt professioneel onthaal en opvang voor jongeren die er even tussenuit moeten. Leer meer over:

  • wat hebben wij te bieden
  • wat hebben wij NIET te bieden
  • wie komt in aanmerking
  • wat kost het

Meer lezen...

Over de Wereld van Indra

Samenwerken met ons?

U bent professioneel bezig met jongeren en u zou af en toe wat hulp kunnen gebruiken bij jongeren met extra noden? Misschien kunnen wij u helpen?

  • onze visie en missie
  • onze werking voor jongeren en ouders
  • onze werking voor voorzieningen

Meer lezen...

Hoe we tewerk gaan

Eerst is er een grondige babbel

Samen met de jongere maken we een analyse van wat er misloopt en waarom. 
Als we samen tot een goed plan kunnen komen, gaan we aan de slag.

De duur van een verblijf varieert van enkele dagen tot meerdere weken.

 

Nieuws

Link naar dit nieuwsbericht

"It takes a whole village to raise a child" opvoeden is niet de taak van ouders alleen.
Coaches, leraren, buren, vrienden, iedereen mag meedoen.
We moeten onze kinderen, al onze kinderen, opvoeden en 'voorleven'.
Prachtig!"

Kinderen en jongeren leren uit voorbeelden, spiegelen zich aan de volwassenen die hen omringen, die ze ontmoeten.
Onze vrijwilligers zijn zo'n volwassenen: gewone...

Steun de Wereld van Indra

Alle hulp is welkom

De nood aan time-out opvang voor jongeren is groot, doch de middelen zijn beperkt. De Wereld van Indra draait grotendeels op vrijwillige krachten en een beetje subsidies. U kan helpen door:

  • financieel te steunen
  • ons vrijwilligersteam te vervoegen
  • professionele steun 

Meer lezen...